De Digitale Delta wijze van gegevensuitwisseling wordt reeds gebruikt in een aantal toepassingen.

Bij het informatiescherm Amsterdam-Rijnkanaal / Noordzeekanaal wordt de data uit de toeleverende data-systemen opgevraagd via de Digitale Delta web services.

Hetzelfde geldt voor het informatiesysteem dat dient ter ondersteuning van de beslissingen m.b.t. de Kleinschalige Wateraanvoer (Hollandse IJssel).