Over de uitvoeringsfase

In de uitvoeringsfase is een web service geïmplementeerd voor het vinden en opvragen van data ten behoeve van het waterbeheer, waarbij in eerste instantie is gekeken naar tijdseries voor waterkwantiteit, waterkwaliteit en biologische data.
Deze web service wordt ondertussen ondersteund door veel van de in Nederland gebruikte data-leverende systemen. Zodoende is een platform ontstaan van waaruit een zeer groot deel van de Nederlandse waterbeheergegevens kan worden ontsloten.

 

 

De volgende platforms ondersteunen de Digitale Delta web service API (de DD-API):

  • Lizard
  • HydroNet
  • Aquadesk
  • FEWS
  • RWS distributielaag (tweede helft 2018)

Waterschappen en andere data-eigenaren die hun tijdseries opgeslagen hebben in een Lizard-, HydroNet-, Aquadesk- of FEWS-systeem kunnen dus eenvoudig hun gegevens via internet vindbaar en opvraagbaar maken. Deze gegevens kunnen vervolgens in een willekeurig ‘consumerend’ programma – doorgaans een viewer – worden doorzocht en gepresenteerd of gedownload.

In bovenstaande figuur is e.e.a. schematisch weergegeven.
Teneinde een overzicht te bieden van alle beschikbare data biedt de DD-API catalogus-functionaliteit:

  • Elke aangesloten dataknoop biedt per tijdserie een (beperkte hoeveelheid) metadata aan, o.a. over de locatie, de grootheid en beschikbare tijdstippen.
  • Elke dataknoop is daarmee een catalogus, waarbinnen m.b.v. de DD-API opgevraagd kan worden wat er allemaal beschikbaar is.
  • Een dataknoop kan ook de metadata van de tijdseries van andere dataknopen opvragen (‘harvesten’) en deze toevoegen aan zijn eigen verzameling metadata; daarmee wordt de dataknoop een catalogus voor zichzelf en de geharveste dataknopen.
  • Een centrale ‘Digitale Delta’-catalogus bevat de metadata van alle aangesloten knopen, en biedt een viewer aan om de inhoud van deze metadata-catalogus te doorzoeken.

De specificatie van de DD-API en de van de metadata-catalogus-viewer zijn open source, en staan op github: https://github.com/DigitaleDeltaOrg.