Over de transitiefase

In de transitiefase wordt de catalogusfunctie van de Digitale Delta voorbereid voor realisatie. De Digitale Delta wordt hét open online platform van de watersector in Nederland voor publieke en private partijen om makkelijker informatie uit te wisselen. Daarmee kunnen we de efficiency en de kwaliteit van het waterbeheer in Nederland vergroten. Het biedt kansen voor het bedrijfsleven en besparingen voor de overheid.

In deze fase gaat het transitieteam van Rijkswaterstaat en de waterschappen de Digitale Delta realiseren. Het transitieprogramma dat zij daarvoor uitvoeren bestaat uit de volgende parallelle sporen:

  • Realisatie samenwerking, met als belangrijkste deliverable een ondertekende samenwerkingsovereenkomst tussen RWS en de waterschappen.
  • Realisatie beheerorganisatie binnen de programmastructuur Digitale Delta, met daarbij een gedragen voorstel voor de inbedding beheerorganisatie op termijn.
  • Realisatie platform, met als belangrijkste deliverable een gedragen voorstel hoe het platform kan worden gerealiseerd met bestaande componenten inclusief een beschrijving van de koppelvlak met bestaande databases en private platformen en open data beleid.

Tijdens de transitiefase wordt gewerkt met verschillende implementatie cases:

  1. IV waterveiligheid (HWBP)
  2. Slim Watermanagement (o.a. virtueel venster, open waterbeheer rijn-west, verkeerstoren)
  3. Netcentrisch werken
  4. Waterdatanet met 5 concrete deelcases