De Nederlandse watersector staat voor de opgave om in een snel veranderende omgeving haar informatievoorziening te transformeren en klaar te maken voor de toekomst. Alle partijen in de waterwereld moeten steeds intensiever met elkaar, andere overheden en private partijen samenwerken. Dat kan alleen als informatie en kennis gestandaardiseerd en betrouwbaar voor iedereen beschikbaar is. De Digitale Delta is het open platform voor het aanbieden en vinden van relevante data voor het waterbeheer in Nederland.

Fase 1Onderzoek

De Digitale Delta is gericht op het onbeperkt en laagdrempelig beschikbaar krijgen van water- en klimaatdiensten.” Een grootschalig landelijk onderzoek geeft hier invulling aan. Het werk wordt uitgevoerd door het Digitale Delta consortium, dat bestaat uit private partijen, overheden en onderzoeksinstellingen.

Fase 2Transitie

In de transitiefase wordt de catalogusfunctie van de Digitale Delta voorbereid voor realisatie. De Digitale Delta wordt hét open online platform van de watersector in Nederland voor publieke en private partijen om makkelijker informatie uit te wisselen. Daarmee kunnen we de efficiency en de kwaliteit van het waterbeheer in Nederland vergroten. Het biedt kansen voor het bedrijfsleven en besparingen voor de overheid.

Fase 3Uitvoering

In de uitvoeringsfase is een web service geïmplementeerd voor het vinden en opvragen van data ten behoeve van het waterbeheer, waarbij in eerste instantie is gekeken naar tijdseries voor waterkwantiteit, waterkwaliteit en biologische data.
Deze web service wordt ondertussen ondersteund door veel van de in Nederland gebruikte data-leverende systemen. Zodoende is een platform ontstaan van waaruit een zeer groot deel van de Nederlandse waterbeheergegevens kan worden ontsloten.